Vědci potvrdili: Lépe si vybavujeme poznámky napsané rukou

Vědci potvrdili: Lépe si vybavujeme poznámky napsané rukou

Navzdory rozšiřujícím se chytrým zařízením vědci potvrzují, že tužka a papírový blok mají stále nesporné výhody. To samé platí pro tabule a rozšiřující se interaktivní projekční techniku.

Náš mozek je schopný si daleko lépe zakódovat, a potom také zpětně vybavit, informace, které napíšeme rukou do notesu nebo na tabuli než ty, které si zaznamenáme pomocí chytrého zařízení. 

Rozdělení mozku.

Vědci z Tokijské univerzity zveřejnili výzkum, který opět tato tvrzení potvrdil.

Testování bylo prováděno na třech zkušebních skupinách:

  • Note - skupina, která si poznámky zapisovala tužkou na papír,
  • Tablet - skupina, která zapisovala poznámky pomocí stylusového pera do aplikace na tabletu,
  • Phone - skupina, která si poznámky zaznamenávala do chytrého telefonu.

Úkol měly všechny tři skupiny stejný a to zaznamenat plán úkolů vyplývající z dialogu v předloženém textu. Tento postup simuluje každodenní vytváření seznamu úkolů a přirozeně zahrnuje procesy kódování. Po hodině byli účastníci napojeni na funkční magnetickou rezonanci a požádáni, aby odpověděli na otázky týkající se schůzek a uvedli, jak si jsou v dané odpovědi jistí.
Z magnetické rezonance vyplynul závěr, že při vybavování si informací, které byly napsány skupinou Note, bylo zapojeno více mozkových center, jejichž funkční propojení souvisí s rychlostí a kvalitou vyvolání uložených informací.

Poznámky napsané rukou na papír či tabuli mají konzistentní formu, která se nemění. To neplatí pro chytrá zařízení, kde se zobrazení mění. Například překlopením mobilu na šířku, zvětšením písma, upravením zobrazení, atd. Při psaní poznámek rukou vidíme celou stránku a rozvrhujeme si, jak bude vypadat. K epizodické paměti, tedy CO jsme napsali, se připojuje ještě paměť prostorová, která zakóduje, KAM jsme to napsali a JAK to vypadalo, což napomáhá zpětnému vybavení si informací. Proto je také žádoucí si poznámky doplnit o různá schémata či piktogramy, které nám s vybavením pomáhají.

Při výuce má tabule a stejně tak klasický papírový sešit stále své místo. Pomáhá dětem přijímat ve větší míře kódovací informace, které napomáhají zpětnému vybavení si nosné informace. Zvláště u dětí s poruchami učení a různými stupni mozkových disfunkcí je nezbytné předkládat informace různými způsoby. Tím že informaci slyší, vidí a ještě jí dodáme garfickou podobu vhodně umístěnou na rozvržené struktuře stránky či tabule, jim můžeme proces ukládání i vybavování si velice ulehčit.

Obdobné principy platí také pro vedení efektivních schůzek a porad. Vizualizace informací napomáhá k pochopení a zakódování informací. Poznámky a graficky naznačené procesy napsané na tabuli jsou základem pro úspěšný postup projektu a sladění pracovních postupů týmu. 

Zdroj:

Umejima K., Ibaraki T., Yamazaki T. a Sakai K. L.: Paper Notebooks vs. Mobile Devices: Brain Activation Differences during Memory Retrieval. In: Front. Behav. Neurosci. 2021, roč. 2021, č. 15. Dostupné z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2021.634158/full

Anežka Balcarová
Autor: Anežka Balcarová
Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Lucie Krejčí
Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.