Politika kvality a certifikace

Priority společnosti:

 • Spokojený zákazník
 • Spokojený pracovník
 • Minimalizace negativních dopadů činností na životní prostředí, na bezpečnost a ochranu zdraví osob.

Tyto zásady a kvalitu našich výrobků se snažíme opřít o patřičnou certifikaci.

ISO 9001

Na jaře roku 2018 proběhl úspěšný přechod a audit z původní normy ISO 9001:2009 na novou normu ISO 9001:2016.  Každý audit normy ISO 9001, je jako maturita s mezinárodní působností.

Samotnému procesu certifikace předcházel dlouhodobý proces vylepšování výrobních procesů, soustavné vzdělávání zaměstnanců a také zlepšování pracovních podmínek a prostředí ve firmě. Všechny tyto procesy spolu s jasně definovanou politikou kvality vedou ke spokojenosti zákazníků i našich pracovníků.

Tento dlouhodobý proces završil certifikační audit, který ve společnosti VMS VISION, s. r. o. probíhal poprvé dne 13. 6. 2012. Audit přezkoumal uplatňovaný systém řízení jakosti ve společnosti a na základě získaných informací následně udělil certifikát kvality ISO 9001. Tento certifikát prokazuje schopnosti trvale poskytovat výrobky, které splňují požadavky jak našich zákazníků, tak požadavky příslušných norem a předpisů. Certifikát se vztahuje k následujícím činnostem firmy:

 • Konstrukce, výroba, montáž a prodej produktů vizuální komunikace
 • Konstrukce, výroba, montáž a prodej kancelářského vybavení

Certifikát byl udělen Certifikačním orgánem AZ Cert EU pro certifikaci systémů řízení. Tento Certifikační orgán je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s pod číslem 3161.

Získáním certifikátu naše práce ale nekončí. Budeme se dál snažit zlepšovat naše výrobky a ladit interní procesy, tak, aby na konci každé zakázky stál spokojený zákazník spolu se spokojeným pracovníkem naší společnosti.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016.

ČSN EN 71: Bezpečnost hraček

Firma VMS VISION, s. r. o. vždy vycházela z toho, že výrobky ekoTAB® musí být bezpečné a zdraví nezávadné. Abychom toto mohli dokladovat, rozhodli jsme se pro dobrovolnou certifikaci u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p., odštěpného závodu Zkušebního ústavu lehkého průmyslu České Budějovice.

Téměř dva měsíce posuzovala zkušební laboratoř Zkušebního ústavu tabule Triptych K, DUO, PIVOT, ŠKOL K, MANAŽER K, MANAŽER L, PARAVAN, KOREK a TEXTIL ve všech povrchových variantách. Laboratorní zkoušky potvrdily, že výrobky splňují technické požadavky normy ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Splňují také požadované limity chemických vlastností, a to již na migraci 19 rizikových prvků, podle nové směrnice č. 2009/48/ES (Nařízení vlády č.86/2011 Sb.), která bude zahrnuta do normy ČSN EN 71 až od 20. 7. 2013.

Dne 29. října 2012 byl pro tyto výrobky udělen certifikát, který je pravidelně aktualizován. Ten garantuje, že nabízíme našim zákazníkům kvalitu a bezpečnost, která je ověřená a potvrzená. Věříme, že naše certifikované výrobky pomohou zákazníkům v lepší orientaci při nákupu školních tabulí a kancelářských potřeb.

Certifikát ČSN EN 71: Bezpečnost hraček - DUO, TRIPTYCH K, PIVOT.

Certifikát ČSN EN 71: Bezpečnost hraček - Tabule a nástěnky (Paraván, Korek, Textil, Škol K, Manažer L, Manažer K).

Osvědčení ASEKOL

Zakládáme si na ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. Kromě toho, že ve firmě třídíme odpad, plníme také povinnosti o ekologické likvidaci výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
Obaly splňují podmínky paragrafu 3 a 4 zákona č. 477/2021 Sb.
Registrováni jsme u kolektivního systému ASEKOL, s. r. o.
Zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením šetříme životní prostředí nás všech.

Osvědčení o zapojení do systému ASEKOL.

Osvědčení ECOBAT

Plníme také zákonné povinnosti pro zpětný odběr baterií. Díky tomu jsme získali certifikát o zapojení do kolektivního systému ECOBAT.

Osvědčení o zapojení do systému ECOBAT.

Certifikát EKO-KOM

Jsme držiteli certifikátu společnosti EKO-KOM. Tato společnost provozuje systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina, příp. jako zdroj energie. 

Certifikát EKO-KOM.

SocioRating Institute a. s.

Ve dnech 11. - 14. ledna 2022 jsme se jako firma zapojili do ratingového hodnocení SocioRating Institute a. s.
Ve VMS VISION víme, že naše hlavní hodnota jsou lidé. Lidé tvoří to, kým jsme, i to, kým bychom chtěli být. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat faktory ovlivňující naši společnost, firemní kulturu a celkové vnitřní prostředí organizace. Dosáhli jsme nejlepšího možného výsledku, a to A+. Tento výsledek značí vynikající hodnocení.

Hodnocení SocioRating.

  Formulář byl úspěšně odeslán.
  Nastala chyba při odesílání formuláře.

  NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

  Lucie Krejčí
  Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

  (uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

  Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.