VYRÁBĚT KVALITNÍ TABULE JE KUMŠT, ALE TAKY RADOST

Kontroly školních tabulí

Pravidelné kontroly tabulí pomáhají odhalovat bezpečnostní rizika. Okolo tabulí se denně pohybují desítky žáků a učitelů. Riziko pádu tabule každý den ohrožuje spoustu osob. Je nutné dbát na pravidelnou kontrolu. 

Díky pravidelným kontrolám máte jistotu, že bude vybavení školy v dobrém stavu a kondici. Tabule budou opravené a plně funkční. Díky provádění kontrol Vás nebudou čekat neplánované velké výdaje. Budete vědět, v jakém stavu se jednotlivé třídy nacházejí a budete moci své investice lépe plánovat.

Co vše kontrolujeme? 

Zkontrolujeme veškeré tabule, které ve škole máte, a to včetně cizích značek. 

Jak celý proces kontroly probíhá? 

V jednotlivých třídách zkontrolujeme:

  • kotvení - bezpečné kotvení předejde škodám na majetku i případnému úrazu,
  • kabeláž - nedbalá instalace kabeláže může vést k poruchám projekční techniky i úrazům elektrickým proudem,
  • filtr projektoru - zanesený filtr vrstvou prachu může vést ke snížení životnosti projektoru i k jeho poruchám,
  • opotřebení lanek - lanka ve zvedacím systému jsou často zatěžovaná vyšší váhou než výrobce garantuje, což může vést k pádu tabule,
  • dovážení tabule - špatně dovážené tabule komplikují práci učitelům, 
  • kalibrace interaktivity - aby interaktivita správně fungovala, musí být správně nainstalována a zkalibrována.

Kromě výše uvedeného naši pracovníci zkontrolují celkovou funkčnost tabulí, provedou vizuální kontrolu a mimo jiné zkontrolují i provádění kontrol a údržby dle Návodu k použití a údržbě. 

Co je výsledkem provedené kontroly?

Škola od nás získá Kontrolní list, který obsahuje výpis chyb a návrh řešení. Závady jsou tu rozděleny dle závažnosti, na závady s bezpečnostním rizikem a závady pro zlepšení komfortu obsluhy. 

Je už pouze na škole, zda se rozhodne k navrženým opravám přistoupit, případně kdy. 

K jakým výsledkům jsme z již provedených revizí dospěli? Jaké jsou nejčastější druhy závad? Přečtěte si více, výsledky Vás možná překvapí. 

Ceník kontrol 

PoložkaCena bez DPH
Kontrola tabulí300,-/třída

Cena dopravy je 17,- bez DPH/km/pouze 1 cesta, tedy Boskovice -> místo určení. 

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Tereza Kolaříková
Tereza Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)