VYRÁBĚT KVALITNÍ TABULE JE KUMŠT, ALE TAKY RADOST

Kontroly školních tabulí

Pravidelné kontroly tabulí pomáhají odhalovat bezpečnostní rizika. Okolo tabulí se denně pohybují desítky žáků a učitelů. Riziko pádu tabule každý den ohrožuje spoustu osob. Je nutné dbát na pravidelnou kontrolu. 

Díky pravidelným kontrolám máte jistotu, že bude vybavení školy v dobrém stavu a kondici. Tabule budou opravené a plně funkční. Díky provádění kontrol Vás nebudou čekat neplánované velké výdaje. Budete vědět, v jakém stavu se jednotlivé třídy nacházejí a budete moci své investice lépe plánovat.

Co vše kontrolujeme? 

Zkontrolujeme veškeré tabule, které ve škole máte, a to včetně cizích značek. 

Jak celý proces kontroly probíhá? 

V jednotlivých třídách zkontrolujeme:

  • kotvení - bezpečné kotvení předejde škodám na majetku i případnému úrazu,
  • kabeláž - nedbalá instalace kabeláže může vést k poruchám projekční techniky i úrazům elektrickým proudem,
  • filtr projektoru - zanesený filtr vrstvou prachu může vést ke snížení životnosti projektoru i k jeho poruchám,
  • opotřebení lanek - lanka ve zvedacím systému jsou často zatěžovaná vyšší váhou než výrobce garantuje, což může vést k pádu tabule,
  • dovážení tabule - špatně dovážené tabule komplikují práci učitelům, 
  • kalibrace interaktivity - aby interaktivita správně fungovala, musí být správně nainstalována a zkalibrována.

Kromě výše uvedeného naši pracovníci zkontrolují celkovou funkčnost tabulí, provedou vizuální kontrolu a mimo jiné zkontrolují i provádění kontrol a údržby dle Návodu k použití a údržbě. 

Co je výsledkem provedené kontroly?

Škola od nás získá Kontrolní list, který obsahuje výpis chyb a návrh řešení. Závady jsou tu rozděleny dle závažnosti, na závady s bezpečnostním rizikem a závady pro zlepšení komfortu obsluhy. 

Je už pouze na škole, zda se rozhodne k navrženým opravám přistoupit, případně kdy. 

K jakým výsledkům jsme z již provedených revizí dospěli? Jaké jsou nejčastější druhy závad? Přečtěte si více, výsledky Vás možná překvapí. 

Ceník kontrol 

PoložkaCena bez DPH
Kontrola tabulí500,-/třída

Cena dopravy je 17,- bez DPH/km/pouze 1 cesta, tedy Boskovice -> místo určení. 

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Lucie Krejčí
Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.