Vynikající hodnocení ve všech pěti zkoumaných oblastech udělené společností SocioRating Institute

27. 1. 2022

Ve dnech 11. - 14. ledna 2022 jsme se jako firma zapojili do ratingového hodnocení SocioRating Institute a. s.
Ve VMS VISION víme, že naše hlavní hodnota jsou lidé. Lidé tvoří to, kým jsme, i to, kým bychom chtěli být. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat faktory ovlivňující naši společnost, firemní kulturu a celkové vnitřní prostředí organizace. Do výzkumu se zapojilo téměř 98 % zaměstnanců. 

dada

Získané hodnocení představuje komplexní výsledek organizace - její vitalitu, míru ztotožnění zaměstnanců, stav důvěry a spokojenosti. Metodika umožňuje srovnání organizací bez ohledu na jejich velikost či obor. Je založená na měření postojů zaměstnanců s důrazem na kognitivní, emocionální a behaviorální složku. Ratingová škála se pohybuje na šestibodové stupnici hodnocení od A+ (Vynikající) do C (Rizikový).

Naše společnost se pyšní nejlepším získaným výsledkem, a to A+. Tento dosažený výsledek značí vynikající hodnocení ve všech oblastech identifikačního procesu. Hodnoceno bylo celkem pět indexů: identifikace, důvěra, inovativnost, spokojenost a zodpovědnost. 

Pojďme si ve stručnosti představit, co jednotlivé indexy zahrnují a jakého výsledku jsme v dané oblasti dosáhli jako celek.
Index identifikace vyjadřuje míru ztotožnění zaměstnanců s existující firemní kulturou. Dosažený výsledek svědčí o silném sociálním potenciálu společnosti a vysoké míře identifikace zaměstnanců. 
Index důvěry mapuje horizontální, vertikální, odbornou i lidskou míru důvěry napříč firmou. Výsledky výzkumu svědčí o velké důvěře zaměstnanců jak v odborné, tak lidské rovině. 
Index inovativnosti značí celkový potenciál zavádění novinek ve společnosti. Zaměstnanci VMS VISION jsou dle výsledků motivováni k navrhování, implementaci a přijímání změn. 
Index spokojenosti odráží celkovou atmosféru na pracovišti. Výsledek vypovídá o funkční atmosféře na pracovišti. 
Index zodpovědnosti vyjadřuje, do jaké míry zaměstnanci vnímají organizaci jako zodpovědnou. Dosažený výsledek ukázal, že zaměstnanci vnímají firmu VMS VISION jako výrazně zodpovědnou směrem dovnitř k zaměstnancům i navenek směrem do společnosti. 

Snažíme se být společensky odpovědnou firmou a i díky výsledkům tohoto hodnocení věříme, že se nám to daří. Tyto aktivity by však nebyly účinné bez osobního přesvědčení každého ze zaměstnanců. Budujeme dobré vztahy se zákazníky a obchodními partnery, dodržujeme pracovní standardy a jsme aktivní i v rámci environmentální oblasti. 

Zdroj: https://www.sociorating.org/cs/, platnost certifikátu do 16. 1. 2023

Beáta Tomanová
Autor: Beáta Tomanová

Mohlo by vás zajímat

Podzimní konference 2022
16.11.22
Letošní podzim se nesl ve znamení konferencí, kterých jsme se účastnili. Během tří měsíců...
Setkání majitelů a šéfů firem 2022
06.06.22
Každý rok se setkáváme s našimi obchodními partnery. Kvůli covidu jsme tato tradiční setká...
VMS na sociálních sítích. Už nás sledujete?
08.03.22
Víte, že jsme se rozrostli na sociálních sítích? Dříve jste nás mohli najít jen na Faceboo...