Modernizace učeben ZŠ a MŠ Lužná

Rok
2022
Značky

Základní škola a mateřská škola Lužná je škola o devíti třídách a 173 žácích. Z devíti tříd jich bylo pět zmodernizováno a nyní disponují sestavou s LCD panelem značky Avtek 86“. O tom, jak celá modernizace učeben probíhala a jak dopadl výsledek, jsme si povídali s paní ředitelkou PaedDr. Miroslavou Pechovou.

Modernizace učeben ZŠ a MŠ Lužná

Jak jste se o firmě VMS VISION dozvěděli?

S návrhem na vaši firmu přišel pan starosta, který si školy velmi hleděl. Jeho zásluhou máme novou tělocvičnu, vybavení a nyní ho na jiné škole zaujaly právě LCD panely. Věděl, že my na škole nic takového nemáme, a tak se zasloužil o finance na pořízení pěti LCD panelů Avtek nejvyšší řady v kombinaci s tabulí.

Jaké byly Vaše požadavky při modernizaci učeben?

Věděli jsme, že možnost LCD panelů je, ale jedná se o dražší záležitost, tudíž jsme si ani nemysleli, že si jej budeme moci pořídit. Uvítali jsme možnost tuto moderní techniku mít, navíc v takovém objemu.

Ve škole máme celkem devět tříd, nyní jsou v pěti z nich LCD panely – dva na prvním stupni (ve třetí a v páté třídě) a tři na druhém (v učebně dějepisu, chemie a angličtiny). Nakoupili jsme také výukové programy a využíváme je při výuce jednotlivých předmětů.

Jak probíhala komunikace s VMS VISION?

Veškerou komunikaci zaštiťoval taktéž pan starosta a byl spokojený, i proto se rozhodl právě pro vás.

Jak probíhala realizace samotné zakázky?

Realizace probíhala zcela v pořádku během období letních prázdnin. My byli všichni na dovolené a u realizace byl pouze pan školník. Když jsme se vrátili, čekali na nás už jen připravené učebny s novými namontovanými sestavami.

Pracovali jste již s daným řešením?

Ano, byla jsem příjemně překvapena, jak se všichni učitelé zapojili. Překvapují mě také žáci, jak s LCD panelem pracují. Vzájemně se tak učíme jeden od druhého.

Jak hodnotíte navržené řešení?

Jsme velice spokojeni. Využíváme ho prakticky každou hodinu. Oceňujeme, že se dá celá sestava zamknout a LCD panel je tak krytý tabulí.

LCD panel zamykáme po každé hodině a snažíme se tak předcházet jeho poničení během přestávek. Každý z učitelů má klíček a ví, že má sestavu zamykat.

Využíváte jak LCD panel, tak doplňkovou tabuli k popisu?

Ano, využíváme kombinaci obojího.

Zkvalitnilo Vám řešení LCD panelu s tabulí současnou výuku?

Rozhodně. Před vámi dodaným řešením byly v učebnách staré tabule na stojanu dubnu. Toto řešení je mnohem komfortnější a modernější.

Pro mě samotnou je nejcennější, že když se o něčem ve výuce bavíme, stačí jen kliknout a mohu žákům vše rovnou ukázat. Využívám i časomíru na LCD panelu a spoustu dalších vychytávek, které nabízí.

Plánujete modernizaci učeben i ve zbylých čtyřech třídách? Čím máte tyto třídy vybaveny?

Ve zbylých čtyřech učebnách máme bílou školní tabuli triptych s dataprojektorem. Za velkou výhodu považujeme, že se u nás odbouralo psaní křídou. To se líbí i uklízečkám.

Spokojenější se psaním fixem v kombinaci s interaktivním projektorem jsou i žáci. Při distanční výuce v covidu dost pokročili a naučili se s těmito technologiemi pracovat.

Modernizaci v těchto učebnách zatím neplánujeme.

Můžete tedy říci, že jste byli se spoluprací s VMS VISION spokojeni a doporučili byste ji?

Určitě ano.

Beáta Tomanová
Autor: Beáta Tomanová

Máte podobný projekt? Kontaktujte nás ještě dnes!