Modernizace učeben ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Rok
2023
Značky

Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice je škola o devíti postupných ročnících. Škola se skládá z pěti navzájem propojených budov. Ve škole jsme modernizovali celkem šest tříd, ve kterých se nyní nachází sestava tabule triptych s interaktiviním dataprojektorem Epson-695Wi. O tom, jak modernizace probíhala a jak jsou s ní spokojeni členové pedagogického sboru, jsme si povídaly s paní zástupkyní pro první stupeň Mgr. Libuší Sandrovou.

Modernizace učeben ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Jak jste se o firmě VMS VISION dozvěděli?

Spolupráce s vaší firmou probíhala již za předchozího vedení a nyní jsme ji rozšířili.  

Jaké byly Vaše požadavky při modernizaci učeben?

Od začátku jsme měli představu do všech tříd umístit tabuli s interaktivním projektorem.

Co v jednotlivých učebnách bylo před modernizací a jak jste s těmito původními tabuleme naložili?

Ve třídách byly historické tabule z roku 2011, jednalo se o klasické dřevěné tabule. Ty, co jsou ještě funkční, umístíme do budoucích družin. 

Jak probíhala komunikace s VMS VISION?

Naprosto skvělá komunikace a bezvadná domluva.

Jak probíhala realizace samotné zakázky?

Vše probíhalo v pořádku.

Pracovali jste již s daným řešením?

Ano. Například si připravím v programu „Wordwall“ cvičení a je ideální, když si děti mohou rovnou na tabuli sahat a vypracovávat cvičení přímo na tabuli. Pokud by byl projektor neinteraktivní a děti by musely cvičení vypracovávat na PC, je efekt úplně někde jinde.

Jak hodnotíte navržené řešení?

Řešení nám usnadnilo výuku. Je skvělé, že se žáci mohou rovnou zapojit do výuky a učitel nemusí odbíhat k počítači.

Proč jste se rozhodli právě pro projektor a ne pro moderní LCD panely?

Máme 4 LCD panely, ale používají se jen tam, kde je wifi připojení, což je v jednom patře. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro tabule s interaktivním projektorem.

Plánujete modernizaci i dalších učeben ve škole?

Ano, v tomto kalendářním roce budeme vybavovat čtyři další třídy. Kdyby to finance dovolily, byla bych pro zakoupení už jen interaktivních projektorů do všech tříd.

Můžete říci, že jste byli se spoluprací s VMS VISION spokojeni a doporučili byste ji?

Naprostá spokojenost s firmou. Určitě bychom ji doporučili.

Beáta Tomanová
Autor: Beáta Tomanová

Máte podobný projekt? Kontaktujte nás ještě dnes!