Rekonstrukce interiéru na ZŠ Květnového vítězství

Základní škola Květnového vítězství, tzv. otevřená základní škola s devíti ročníky a předškolním vzděláváním, je umístěna v městské části Praha 11. Domácí školu označují zkráceně jako „Květňák“.

V roce 2017 škola navýšila škola svoji kapacitu o 600 nových míst pro žáky základního vzdělání a o 138 míst pro děti předškolní. Pro toto navýšení kapacity byla nezbytná rekonstrukce budovy Schulhoffova 844/2, která byla úspěšně dokončena díky financování projektu z OP PPR a MČ Prahy 11. Nově rekonstruovaná škola byla vybavena tabulemi a nástěnkami ekoTAB od VMS VISION.

Rekonstrukce interiéru na ZŠ Květnového vítězství

O projektu s Pavlem Kopečným, ředitelem školy

Pane řediteli, kdy a proč začala Vaše spolupráce s VMS VISION?

„V roce 2017 jsme v rámci projektu Rekonstrukce interiéru Schulhoffova 844/2 vybavili 20 učeben nábytkem a tabulemi s interaktivními dataprojektory. Hledali jsme tedy vhodného dodavatele tohoto vybavení.“

Jaké byly Vaše požadavky na vybavení tříd, abyste mohli začít s výukou v nové budově tak, jak jste byli doposud zvyklí z Květňáku?

„Cílem projektu bylo vybavit nové učebny moderními interaktivními tabulemi s možností popisu fixem a ovládáním interaktivity prstem nebo perem nebo kombinací těchto dvou. Dále jsme chtěli chodby školy vybavit velikými nástěnkami, jejichž povrch bude ladit s obklady. Realizací těchto cílů byla pověřena firma VMS VISION, která naše představy naplnila. Realizace probíhala přesně podle zadání a celkově jsme byli s prací a postupem spokojeni.“

Můžete v krátce shrnout, jak interaktivní sestavy od VMS používáte, čím jsou pro Vás přínosem?

„Tabule jsou i po dvou letech velmi spolehlivé, nám tak odpadají další výlohy za údržbu. Všichni pedagogové používají sestavy tabule ekoTAB s interaktivním projektorem EPSON především pro výuku s moderními interaktivními učebnicemi, jejichž licence máme zakoupeny.“

Spolupráci s VMS tedy hodnotíte kladně?

„Ano, spolupráci s VSM VISION doporučuji všem, kteří řeší nákup většího, ale samozřejmě i menšího počtu interaktivních tabulí. Jedná se o firmu, která má solidní jednání a její produkty jsou velice spolehlivé.“


Máte podobný projekt? Kontaktujte nás ještě dnes!