Specializovaná učebna VOŠ Boskovice

Rok
2021
Značky

V minulém roce se rozhodlo vedení Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice pro modernizaci jedné ze speciálních učeben. Hlavními prvky čelní stěny se staly sestavy s LCD a Interaktivním projektorem. Na zhodnocení těchto technologií a jejich využitelnosti při výuce jsme se zeptali přímo pana Ing. Hrdého, který v nové učebně vede výuku.

Specializovaná učebna VOŠ Boskovice

Pane Hrdý, jaké předměty v modernizované učebně vyučujete?

"V této učebně jsme se zaměřili na výuku v grafických programech. Zaměřujeme se na 3D grafiku. Pracujeme v aplikacích Solid Works a Autodesk Inventor. Učíme tu předměty jako Počítačová grafika, Počítačové systémy, CAM a CAD systémy, Programování a Automatizace. Samozřejmě modernizace učebny je pro nás velikým přínosem. Projekční technologie, které tu máme otevírají nové možnosti. Jsou moderní, zajímavé a v dnešní době hodně využívané."

Jak vypadala učebna před modernizací?

"Jednalo se o klasickou přednáškovou místnost. Byly tu pouze lavice a tabule se stropní projekcí bez interaktivity. Z kapacitních důvodů jsme potřebovali navýšit počet odborných učeben, proto jsme začali s modernizací této učebny. Proběhla celková rekonstrukce. Budovali jsme tzv. na zelené louce se vším všudy od podlahy až po vybavení - počítače, 3D tiskárny a interaktivní sestavy."

Jak jste došli právě na toto řešení. Kdo udělal konečné rozhodnutí, že tu bude právě sestava s LCD panelem a interaktivním projektorem?

"Byl jsem se ve VMS podívat na to, jak Interaktivní sestavy fungují. Samozřejmě mě to oslovilo, nová technika je pro mě vždy zajímavá. Následně jsme to s panem ředitelem projednal a schválila se investice do tohoto řešení."

Teď tu tedy máte obě technologie, interaktivní projektor i LCD panel. Kdybyste měl zhodnotit, jako učitel, který tato řešení denně při výuce používá, co byste vyzdvihnul?

"Zejména se mi líbí ta kombinace, že můžu jeden z monitorů promítat na jedné sestavě a druhý monitor na druhé. V jednu chvíli tak mohu na jedné sestavě zrcadlit zadání a na druhé interaktivní sestavě mohou žáci vypracovávat úkol přímo u tabule. Tohle opravdu veliká výhoda.
Další, co je důležité je samotný obraz. Obraz těchto  technologií je velice kvalitní a rozlišení je vysoké. Studenti tak obraz dobře vidí i z posledních lavic."

Můžete nám blíže popsat, jak například probíhá výuka v Solid Works?

"Ano, je to grafický CAD systém, který je ČR hodně rozšířen, proto ho také vyučujeme. Interaktivní řešení nám nabízí možnost, že studenti mohou ovládat tento systém přímo u interaktivní tabule a modelovat tak zadání přímo u tabule."

A jak probíhá výuka programování?

"Pro programování používáme sestavy obdobně s tím, že žákům předkládám bezdrátovou klávesnici a oni dopisují kód přímo do aplikace, která je zobrazena na tabuli. Na druhém interaktivní sestavě si vyhodnocujeme, co naprogramovali, tedy jaký je výsledek kódu, popřípadě jaké chyby je třeba opravit. Je to pro nás velkým přínosem."

Součástí sestav jsou klasické bílé tabule a zvedací systémy. Jak hodnotíte tyto prvky sestavy?

"V případě když má někdo potřebu psát, máme k dispozici klasickou bílou tabuli pro popis fixem. Samozřejmostí je i popis v rámci interaktivních technologií, takže se veškeré popisy a náčrty dají dělat také tam, což je prima.
Výšková mobilita je velice potřebná. Pro menší pedagogy a studenty se dá výška pohodlně přizpůsobit. Navíc s projekční plochou se dá vyjet vysoko, takže je dobře viditelná z celé místnosti, což je taky velmi užitečné."

Jak byla realizována investice do těchto sestav?

"Jak už jsem předeslal, na řešení jsme se byli podívat přímo ve VMS a líbila se nám. Cena za kompletní dodávku, tj. interaktivní sestavy s montáží a zaškolením, se pohybovala někde kolem 200 tisíc. Pan ředitel s VMS vyjednal rozmělnění této investice do splátkového kalendáře, aby byla v souladu s rozpočtem školy."

Byl jste přítomen u montáže a školení VMS. Jak jste byli se službami VMS spokojeni?

"Se službami VMS jsme byli velice spokojeni. Byla tam jen nějaká malá věc ohledně nějaké prodlužovací části kabeláže, která se uvolnila. To ale technici bravurně opravili a od té doby vše pracuje bezvadně. No a zaškolení proběhlo na vysoké úrovni, takže ovládání bez problémů zvládáme."


Máte podobný projekt? Kontaktujte nás ještě dnes!