Tabule pro výuku hudební nauky pro ZUŠ F.B. Ševčíka Jedovnice

Základní umělecká škola F. B. Ševčíka je ZUŠ s třicetičlenným učitelským sborem, který zajišťuje výuku uměleckých předmětů v Jedovnicích a nedalekých obcích. V rámci zřízení nové učebny pro výuku hudební nauky zvažovala škola v roce 2017 zakoupení interaktivní sestavy. Z důvodů omezených finančních možností se škola rozhodla využít možnosti pořízení Modulární sestavy (triptych ekoTAB + interaktivní dataprojektor EPSON + interaktivní jednotka pro ovládání interaktivity dotykem) od VMS VISION a investici si tím rozložit na delší období.

Tabule pro výuku hudební nauky pro ZUŠ F.B. Ševčíka Jedovnice

O nákupu sestavy se zástupkyní ředitele Kateřinou Klimešovou

Paní zástupkyně, řešili jste vybavení nové učebny pro výuku hudební nauky, s jakou představou jste do tohoto projektu šli?

„V podstatě se sešly dva aspekty ve správnou dobu - řešily se prostory pro novou učebnu a v té době se ozval obchodní zástupce firmy DUALIS s nabídkou pořízení Modulární interaktivní sestavy, která se nám líbila. Požadovali jsme školní tabuli s notovou osnovou pro popis fixem a zároveň s interaktivitou.“

Produkt Modulární interaktivní sestava nabízíme zákazníkům s omezenými finančními prostředky, aby mohli investice. Jak to bylo u Vás?

„Ano, přesně tak, jak říkáte. V roce 2017 jsme od firmy DUALIS pořídili tabuli Triptych ekoTAB s tím, že její „zinteraktivnění“ z finančních důvodů provedeme později. V následujícím roce jsme od stejné firmy dokoupili projektor Epson a interaktivní jednotku pro ovládání interaktivity dotykem. Náklady jsme si tak rozložily v čase, aby pro nás nebyly příliš zatěžující. Oba postupné náklady jsme realizovali z vlastních zdrojů, koupit sestavu najednou by pro náš rozpočet bylo nemyslitelné.“

Jak jste se sestavou spokojeni? V čem je pro Vás přínosem?

„Dodané zboží zcela odpovídá naši požadavkům, jsme s ním velmi spokojeni. Co se týče financování i v tomto směru nám dodavatel vyšel maximálně vstříc.
Tabule je využívána pravidelně dvě odpoledne v týdnu pro výuku hudební nauky. Učitelka hudební nauky si bez ní výuku již nedovede ani představit. Také žáci s interaktivními výukovými programy rádi pracují. Občas tabuli využívají i jiní pedagogové, např. ve výtvarném oboru nebo pěveckém sboru.“

Závěrem krátké zhodnocení, co nejvíc byste ocenila na spolupráci s námi a našim dealerem?

„Asi to, že dodavatelská firma vzala na vědomí naše požadavky, připravila ve spolupráci s VMS několik variant řešení a zástupce firmy osobně objasnil možnosti navrhovaných řešení. Byli jste ochotni akceptovat i realizaci dodávky v několika krocích podle našich finančních možností, což pro nás bylo velice důležité.“


Máte podobný projekt? Kontaktujte nás ještě dnes!