2/2 Kalibrace interaktivity u projektoru EPSON - PRST

2/2 Kalibrace interaktivity u projektoru EPSON - PRST

Projektory 680Wi a 695Wi EPSON pro školy a firmy nabízí kromě interaktivity perem také možnost připojení dotykové jednotky a využívání interaktivity prstem.

Předpokladem pro správnou funkčnost interaktivity je kvalitní projekční plocha, tedy bílá tabule, která je dokonale rovná. Správná montáž a kalibrace interaktivity prstem je složitější než kalibrace pera. Všechny kroky musí být správně provedeny, aby dotyk fungoval tak, jak má. Pojďme se tedy podívat, jak při kalibraci postupovat.

EPSON dotyková jednotka.

Instalace dotykové jednotky

Nainstalujeme dotykovou jednotku na držák dotykové jednotky. Jednotka musí být propojena s projektorem pomocí portu TCH. Z dotykové jednotky sejmeme kryt.

Kalibrace systému pro pero

Před kalibrací samotné dotykové jednotky provedeme automatickou kalibraci (dle potřeby ruční kalibraci) interaktivity pera, která je popsaná v článku 1/2 Kalibrace interaktivity u projektoru EPSON - PERO.  

Nastavení úhlů dotykové jednotky

Na projektoru nebo na dálkovém ovladaču stiskneme tlačítko „Menu“. V menu najedeme na položku „Rozšířené“, kde vybereme „Easy Interactive Function“ a potvrdíme tlačítkem „Enter“. 

V „Rozšířené" vybereme položku „Easy Interactive Function".

Zvolte „Nastavení dotykové jednotky“ a potvrďte tlačítkem „Enter“. 

V „Easy Interactive Function" zvolíme možnost „Nastavení dotyk. jed.".

Nejprve je potřeba zapnout napájení dotykové jednotky. To provedeme volbou „Napájení“ přepnutím na „Zapnuto“. Dojde ke spuštění napájení dotykové jednotky a dioda na jednotce se rozsvítí modře. Tohle nastavení již zůstane uloženo, takže při dalším spuštění projektoru není nutné tento postup opakovat.  

Při správném spuštění napájení dotykové jednotky se dioda na jednotce rozsvítí modře.

V „Rozšířené" vybereme položku „Napájení".

Jakmile je napájení dotykové jednotky nastaveno na zapnuto, pokračujeme vybráním volby „Nastavení úhlů“. 

V „Rozšířené" vybereme položku „Nastavení úhlu".

Nyní se budeme řídit dle instrukcí, které se nám zobrazí na obrazovce. Kolečky otáčejte tak dlouho, dokud neuslyšíte klapnutí. Poté pokračujte stisknutím tlačítka „Enter“.

Instrukce, které se nám při nastavení úhlu zobrazí na obrazovce.

Kolečky otáčejte tak dlouho, dokud neuslyšíte klapnutí.

Dále se řiďte dle instrukcí, které se zobrazí. 

Instrukce, které se nám při nastavení úhlu zobrazí na obrazovce.

Připravte dva magnetické ukazatele (jsou součástí balení dotykové jednotky) a upevněte je dle instrukcí na plochu. Během nastavování úhlu do blízkosti promítaného obrazu neumisťujte kromě ukazatelů žádné jiné předměty. Pokud se v promítaném obrazu nachází cizí předměty, nastavení úhlu pravděpodobně nebude provedeno správně. 

Dva připravené magnetické ukazatele upevněte dle instrukcí na plochu.

Pokračujte nastavením úhlů, dle instruktáže na obrazovce. Otáčením otočných ovladačů přemístěte levý a pravý ukazatel na příslušné cíle. Když jsou oba ukazatele plné, nastavení úhlů je dokončeno. Během nastavování nedávejte na plochu ruce ani jiné překážky. Neumisťujte mezi projektor a značky žádné předměty. Během otáčení kolečky dbejte na to, aby stín vaší ruky nebo jiné části těla nedopadal na ukazatele. 

Otáčením otočných ovladačů přemístěte levý a pravý ukazatel na příslušné cíle.

Když se značky setkají se svým cílem, vyplní se barvou. Poté stiskněte tlačítko „Enter“ na dálkovém ovladači. Zobrazí se následující obrazovka. Přiložte ukazatele na cíle 1 a 2. Pokud bylo nastavení úhlů provedeno správně, vyplní se horní značky barvou. Po skončení této kontroly pokračujte stisknutím tlačítka „Enter“.

Když se značky setkají se svým cílem, vyplní se barvou.

Když se značky setkají se svým cílem, vyplní se barvou.

V posledním kroku přejeďte po zelených značkách prstem. Pokud nastavení úhlů proběhlo správně, značky, kterých se dotknete, zmizí. Nastavení úhlů dokončíte stisknutím tlačítka „Enter“. Funkce dotyku při odstraňování zelených značek nemusí fungovat správně, pokud máte na rukou umělé nehty, obvaz nebo obdobně. 

Přejeďte po zelených značkách prstem.

Po dokončení všech výše uvedených kroků zamontujte krytku dotykové jednotky. Nyní je nastavení úhlů hotovo a je potřeba ještě provést kalibraci dotyku prstu. 

Na závěr je ještě nezbytné zkalibrovat přesnost dotyku prstu. 
Na projektoru nebo na dálkovém stiskneme tlačítko „Menu“. V menu najedeme na položku „Rozšířené“, kde vybereme „Easy Interactive Function“ a potvrdíme tlačítkem „Enter“.

V „Rozšířené" vybereme položku „Easy Interactive Function".

Zvolte „Nastavení dotykové jednotky“ a potvrďte tlačítkem „Enter“.

V „Easy Interactive Function" zvolíme možnost „Nastavení dotyk. jed.".

Pokračujeme potvrzením nabídky „Kalibrace dotyku“.

V „Rozšířené" vybereme položku „Kalibrace dotyku".

Pokud splňujete všechny uvedené požadavky, pokračujte potvrzením volby Ano.

Potvrzení zahájení kalibrace dotyku.

V levé horní části promítací plochy se zobrazí tečka. Dotkněte se prstem středu tečky. Jakmile tečka zmizí a přesune se do další polohy, prst oddalte. Opakujte postup, dokud všechny tečky nezmizí. 

V levé horní části promítací plochy se zobrazí tečka. Dotkněte se prstem středu tečky.

Když se dostanete na konec sloupce, zobrazí se další kroužek na začátku nového sloupce.

Když zmizí všechny tečky, kalibrace dotyku je dokončena. Pokud se dotknete na nesprávném místě, stiskněte tlačítko „Esc“ na dálkovém ovladači nebo projektoru. Tím se vrátíte k předchozí tečce. O dvě tečky zpět se vrátit nelze. Pokud chcete kalibraci dotyku zrušit, stiskněte a podržte tlačítko „Esc“ po dobu dvou sekund. Od zmizení poslední tečky projektor chvíli zpracovává kalibraci, nedotýkejte se plochy a vyčkejte. 

Další související články

1/2 Kalibrace interaktivity u projektoru EPSON - PERO

1/2 Kalibrace interaktivity u projektoru EPSON - PERO

Lampové versus laserové projektory

Lampové versus laserové projektory
Stanislav Dobrozemský
Autor: Stanislav Dobrozemský
Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Lucie Krejčí
Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.