LCD panel versus interaktivní projektor

LCD panel versus interaktivní projektor

LCD projektor je moderním trendem z pohledu projekční techniky. Naproti tomu interaktivní projektory jsou na scéně již delší dobu a své parametry stále zlepšují.

Je pro vaši třídu vhodný interaktivní projektor nebo LCD panel? Co vám dají nebo vezmou? Jak vybrat správné řešení? To se dozvíte v tomto článku.

Na velikosti záleží 

Z hlediska rozlišovací schopnosti lidského oka je třeba dbát na dostatečně velikou projekční plochu. Problémem se tak může stát malé LCD. V průměrné třídě, která má čtyři až pět řad lavic, nebude 65'' obraz LCD dostatečný, aby byl dobře čitelný pro žáky v posledních dvou řadách. Proto je velikost LCD vždy třeba vztahovat k velikosti třídy, respektive vzdálenosti zadní řady lavic od LCD.

Projektory mají z heldiska velikosti projekční plochy nesporné výhody. Disponují interaktivní plochou s úhlopříčkou až 100''. Tato velikost zaručuje dobrou viditelnost i ze zadních lavic velkých tříd. Z hlediska poměru velikost projekční plochy ku ceně je interaktivní projektor jasným favoritem.

Velikost LCD v závislosti na vzdálenosti pozorovatele.

Minimální velikost projekční plochy v závislosti na vzdálenosti pozorovatele.

Operační systém 

Dotykový panel LCD má vestavěný operační systém, se kterým lze zvládat základní funkce. Těmito základními funkcemi jsou například internetový prohlížeč, procházení a spouštění souborů a malování. K plnohodnotnému využití je nutné připojit počítač. 

Interaktivní projektory jsou bez operačního systému. Základní funkce nabízí pouze nové projektory EPSON. Ty nabízí funkci Whiteboard pro psaní a malování s možností tisku a ukládání na USB flash disk. V zásadě se ale bez připojení počítače neobejdete. 

Rozlišení 

U LCD panelů převládá rozlišení 4K, což je 4x větší rozlišení než u FullHD. Vysoké rozlišení 4K předpokládá vysoké nároky na zpracování obrazu počítačem, na což je třeba myslet. Běžný kancelářský, učitelský, počítač nemusí svými parametry těmto požadavkům stačit. Pro rozlišení 4K potřebujete samozřejmě také odpovídající soubory s tímto rozlišením. S velkou pravděpodobností toto rozlišení použijete pouze ojediněle.

Projektory a interaktivní projektory využívají rozlišení WXGA nebo FullHD. U tohoto rozlišení si vystačíte s běžným kancelářským počítačem. Navíc soubory v tomto rozlišení jsme běžně zvyklí používat. 

Rozdíl v rozlisení LCD vs interaktivní projektor.

Rozdíl v rozlišení obrazu LCD a projektoru je patrný z bezprostřední blízkosti.

Efektivní čitelnost 

LCD panely jsou schopny zobrazit velké množství detailů a textu. Nicméně, tato výhoda může být i nevýhodou. LCD zobrazovaný text přizpůsobí svému rozlišení a ploše. Text tak bude malý a na dálku velice obtížně čitelný

Projektor z hlediska efektivní čitelnosti je na tom o něco lépe. Což je vidět i na příkladovém obrázku. Text i ovládací panely Wordu zobrazuje oproti LCD větší a tím i lépe čitelné

Efektivní čitelnost obrazu LCD panelu a interaktivního projektoru.

Efektivní čitelnost - nahoře obraz LCD panelu, dole obraz projektoru.

Interaktivita 

Dotykové panely mají rychlejší odezvu. Interaktivita je součástí povrchu LCD. Ani přímé slunce nemá na interaktivitu vliv. S LCD panelem se pracuje intuitivně pomocí gest. Psaní oproti tomu není pocitově tak přirozené. To je způsobeno konstrukcí dotykového povrchu, který je dvouvrstvý - dotyková vrstva je pokryta ještě krycí ochrannou vrstvou. 

Interaktivní projektory mají pomalejší odezvu dotyku a dotyk může být méně přesný. Přímé sluneční světlo ovlivňuje jak viditelnost obrazu, tak interaktivitu. V prosluněných třídách jsou nutné okenní rolety či stínění, které je už dnes ve školách samozřejmostí. Můžete volit interaktivitu perem či prstem nebo tyto možnosti kombinovat. K projektorům EPSON jsou k dispozici dvě pera s nezávislým dotykem. Pro každé pero i dotyk si můžete volit barvu a styl čáry, rozeznáte od sebe tak tři žáky u tabule. 

Reproduktory 

LCD disponují vbudovanými reproduktory, které bývají kvalitní. Jsou dostačující pro malé a středně velké třídy. U průměrných a větších tříd doporučujeme doplnit o externí reproduktory. 

Projektory jsou taktéž vybaveny reproduktorem, nicméně nebývají tak kvalitní jako u LCD. Rozšíření o externí reproduktory je velice vhodné. 

Konektivita 

LCD panel se chlubí velikým spektrem vstupních a výstupních portů. LCD lze doplnit o vestavěný počítač. Dále můžeme pomocí kabelů připojit stolní počítač či notebook, reproduktory, vizualizér, wi-fi, internet a další.

Konektivita LCD panelu.

Konektivita LCD panelu.

Pozadu s konektivitou nezůstávají ani projektory. Kromě vbudovaného počítače, disponují vesměs obdobnými porty jako LCD panel. 

Konektivita interaktivího projektoru.

Konektivita interaktivního projektoru.

Šablony 

Dotykový panel má nachystané šablony pro okamžité použití. Jako šablonu můžete použít i vlastní obrázek. K dispozici jsou základní geometrické tvary. 

Interaktivní projektory nabízí taktéž šablony. Volit můžete šablony s černým či bílým pozadím. EPSON v tomto směru rozšiřuje portfolio o další šablony, geometrické tvary, barvy a možnosti pera. Taktéž zůstává možnost využití vlastního obrázku či obrazu z počítače, přes který můžete psát. 

Rozdělení obrazovky 

LCD panel nenabízí možnost rozdělení obrazovky na dvě samostatně ovladatelné části. Nelze tedy v jedné chvíli na jednu polovinu LCD psát a na druhou promítat obraz z počítače. Vestavěný software NOTE umožňuje pouze rozdělení obrazovky pro psaní, kdy si navzájem uživatelé nemohou zasahovat do práce. 

Interaktivní projektor má velikou výhodu ve využití rozpůleného obrazu. V jednu chvíli tak můžete na jednu polovinu připojit obraz počítače a na druhou psát nebo třeba připojit dva počítače a pracovat s nimi nezávisle na sobě. Pro psaní máte k dispozici dvě pera a dotyk prstem, které jsou na sobě nezávislé. 

Kalibrace 

Interaktivitu dotykového panelu není třeba kalibrovat ani při spuštění ani během běžného provozu. 

Interaktivitu projektoru je třeba při prvním spuštění mechanicky zkalibrovat, což vám zajistí montážní firma. V běžném provozu pak kalibraci můžete provádět podle potřeby. Kvalitní interaktivní projektory se kalibrují podle potřeby párkrát do roka. Kalibrace je jednoduchá. Na našem blogu najdete podrobný návod pro kalibraci dotyku interaktivního pera i pro kalibraci dotyku prstu.

Degradace obrazu 

Dotykové panely mají vysokou životnost s dlouhou svítivostí až 50 000 hodin. Degradace obazu se projevuje tím, že jas LCD panelu se snižuje. U LCD panelu navíc mohou vzniknout tzv. „mrtvé body", což znamená, že určité pixely přestanou svítit.

Projektory v zásadě rozdělujeme na lampové a laserové projektory. Lampové projektory nasvítí až 8 - 12 000 hodin v závislosti na používání (kde, jak, jak často je používán). Laserové projektory nasvítí bezúdržbově 20 - 30 000 hodin. Je třeba dbát na výměnu filtrů projektorů. Prach významně snižuje životnost projektorů. 

LCD panel - mrtvé body.

Mrtvé body v obrazu LCD panelu.

Mechanické poškození 

LCD je náchylné na poškození. Při poškození jedné části LCD je veliká pravděpodobnost, že se poškození projeví na celém obraze LCD. Doporučujeme nekombinovat LCD panely s křídovými tabulemi z hlediska rizika poškození vodou. Z hlediska ochrany panelu je vhodné používat krycí tabuli či křídla, která chrání monitor LCD před mechanickým poškozením. Servis LCD je složitý a finančně náročný. Už jen demontáž LCD a odeslání k servisu je, z hlediska váhy a náchylnosti k poškození, velice náročné. 

Projektor je umístěn v bezpečí nad tabulí. Tabule, na kterou je obraz promítán, má velice odolný keramický povrch. Interaktivní sestava tak není náchylná na poškození jako LCD panel. Z hlediska servisu lze kteroukoli součást sestavy jednoduše demontovat a servisovat. Samostatný projektor je složen z částí, které lze na servis zaslat i samostatně. 

Údržba, montáž, servis 

Od vysoké hmotnosti LCD panelu všeobecně způsobuje komplikace s montáží i servisem. Pro montáž či demontáž je zapotřebí několik montážníků, kteří LCD instalují. Údržba během provozu LCD panelu je minimální. 

Projektory mají oproti LCD nízkou hmotnost cca 5 – 8 kg. Montáž i demontáž je tak o mnoho jednodušší. Během provozu je třeba dbát na výměnu prachového filtru. V případě výměny lampy lze z projektoru vyjmout jen tuto část a nahradit ji tak za lampu novou.

Montáž LCD panelu a interaktivního projektoru.

Montáž LCD a interaktivního projektoru.

Doporučení v pěti bodech

  1. Zvažte všechny výhody a nevýhody LCD panelu a interaktivního projektoru a ujasněte si, co od interaktivní sestavy čekáte a jak ji chcete využívat. Podle toho pak vybírejte.  
  2. Nenechejte se ovlivnit cenou, velikost je důležitá. Malé LCD, které bude pro žáky v posledních řadách nečitelné, vám výuku bude jen komplikovat. Vždy vybírejte velikost projekční plochy, která má pro vaši učebnu smysl. 
  3. Zvedací systém je taktéž důležitou součástí projekční sestavy. Pevné umístění na zeď přizpůsobíte buďto výšce učitele, nebo výšce žáka, nikdy ale ne oběma. Jeden se bude hrbit a druhý nedosáhne. Se zvedacím systémem bude používání komfortní pro všechny. 
  4. Popisová plocha je nezbytnou součástí výuky. Nezapomínejte proto na tabule, které vám výuku usnadní.  
  5. Vybírejte raději komplexní řešení od jedné firmy.  Konstrukce zvedacího systému a tabule musí být přizpůsobena váze interaktivní techniky, kabeláž musí být správně instalována, interaktivní projektor musí být správně umístěn a zkalibrován. Tyto aspekty musí být splněny, abyste dostali bezpečné a funkční řešení. Svěřte se raději do rukou jedné firmy, která zajistí výrobu, montáž i servis. Ušetříte si tak nemalé starosti. 

Příklady vhodného a nevhodného řešení interaktivity ve třídě

Příklady a zkušenosti z praxe. Která řešení vám budou při výuce pomáhat? Co vám naopak může výuku zkomplikovat?

Tabule s interaktivním projektorem

Hodnocení řešení: ★ ★ ★ ★ ★

Tabule s interaktivním projektorem v centru čelním stěny třídy je etalonem pro správné řešení. Nespornou výhodou projektorů je velikost promítaného obrazu až 100 palců. Tabule poskytují přes 7 metrů čtverečních popisové plochy. Obraz promítáte na tabuli, když jej vypnete, získáváte další plochu k popisu. Promítaný obraz i tabule jsou v centru čelní stěny třídy. Všichni žáci dobře vidí a učitel nemusí odbíhat. Tabulové plochy si můžete volit pro popis fixem nebo křídou a doplnit je rastrem.  

 Školní tabule s interaktivním projektorem

Tabule s dotykovým panelem mimo centrální část

Hodnocení řešení: ★ ☆ ☆ ☆ ☆

Tabuli na stojanu již máte v centru čelní stěny a rozhodnete se LCD napravo od tabule. Dobře zvažte veškeré důsledky tohoto řešení. LCD není umístěno v centru čelní stěny. Pro část žáků tak vzniká špatný pozorovací pro  úhel a v tomto úhlu může navíc tabule LCD stínit. Učitel musí přebíhat mezi tabulí a panelem, což je pro něj nepraktické a po několika odučených hodinách i náročné. Navíc, pokud je LCD pevně na stěně nevyhovuje výšce učitele i žáků, což komplikuje uživatelům práci s LCD. Výhodou je pouze dostatečně velká popisová plocha.  

Špatný pozorovací úhel - tabule stíní LCD 

LCD panel mimo centrální část čelní stěny 

LCD panel s tabulovými křídly

Hodnocení řešení: ★ ★ ★ ☆ ☆

Výhodou tohoto řešení je umístění LCD v centru třídy. Křídla poskytují skromnou velikost popisovatelné plochy, která Vám může ale nemusí stačit. Z hlediska ochrany LCD by neměla být křídla křídová. Při stírání tabule vodou by mohlo dojít k poškození LCD panelu. Zavřená křídla poskytují dostatečnou ochranu LCD v době mimo vyučovací hodiny. Zvedací systém zajišťuje přizpůsobení výšky pro pohodlnou práci všem uživatelům. 

Interaktivní sestava - LCD panel s tabulovými křídly

LCD s doplňkovou a krycí tabulí

Hodnocení řešení: ★ ★ ★ ★ ★

Uživatelsky nejkomfortnější řešením je sestava s LCD panelem, doplňkovou tabulí a přední krycí tabulí. Sestava nabízí velkou popisovou plochu. Krycí tabule se zámkem navíc poskytuje ochranu LCD panelu v době mimo vyučovací hodiny. Volit můžete tabuli na křídu či fix. Zvedací systém umožňuje přizpůsobení výšky tabule i LCD výšce žáka i učitele. 

Interaktivní sestava - LCD panel s doplňkovou a přední krycí tabulí

Související témata

Interaktivní sestavy s projektorem

Interaktivní sestavy s projektorem

Interaktivní sestavy s LCD panely

Interaktivní sestavy s LCD panely
Stanislav Dobrozemský
Autor: Stanislav Dobrozemský
Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Lucie Krejčí
Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.